Om tidningen

Riskkapitalföreningen verkar för en väl fungerande riskkapitalmarknad, en professionell utveckling av riskkapitalmarknaden samt för att främja entreprenörskap. Riskkapital avser alla skeden av investeringar från sådd och start-up via expansion till buyout.

Riskkapital innebär ett aktivt ägande, där ägarna tillsammans med entreprenören bygger långsiktigt hållbara bolag. Riskkapitalet fungerar som en viktig katalysator i svensk ekonomi, med stor betydelse för tillväxt och jobbskapande. Riskkapitalet behövs för att små entreprenörsdrivna företag ska kunna utvecklas och växa, men behövs också för att möjliggöra för mer mogna företag att ta sig till nästa nivå.

Exempel på frågeställningar som behandlades i tidningen: Vilken betydelse har kapitalförsörjningen för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft? Vilka trender finns inom buyout och venture? Vilken betydelse har aktiemarknaden för riskkapitalförsörjning? Hur genomförs en framgångsrik due diligence och en framgångsrik transaktion? Hur kan portföljbolagen skydda sina immateriella tillgångar? Vilken betydelse har rätt rekrytering av medarbetare och styrelse till portföljbolagen? Vilken betydelse har riskkapitalet för tillväxten i olika regioner? Vad vill regeringen och oppositionen göra för att förbättra riskkapitalets villkor?

Riskkapitalföreningen producerade i samarbete med NextMedia tidningen Riskkapital – För kapitalförsörjning och tillväxt med utgivning den 28 juni 2013.