Välkommen till NextMedia!

NextMedia producerar egna yrkes- och branschinriktade tidningar mot specifika målgrupper. Tidningarna publiceras både i tryckt och digital form och distribueras till målgrupperna via post och sociala medier samt i vissa fall som ibladade tematidningar.

Vi hjälper våra kunder att stärka sitt varumärke och profilera sig mot sina viktigaste målgrupper, vid rekrytering och marknadsföring av sina tjänster.

Vi producerar även kund- och specialtidningar på uppdrag av organisationer och företag samt erbjuder andra produktionstjänster.