Project Description

Den svenska hälso- och sjukvården står inför flera viktiga utmaningar och framtidsfrågor under de kommande åren. För att klara dessa utmaningar spelar läkarprofessionen en viktig roll.

Bristen på läkare varierar över landet beroende på specialitet och vårdområde. Två specialistområden där det råder stor brist på läkare i stort sett i hela landet är inom primärvården och psykiatrin. På grund av stora pensionsavgångar de kommande åren är rekryteringsbehoven även omfattande inom många fler specialistområden, både i offentlig och privat sektor.

Läkaryrkets bredd av olika specialiteter ger läkare många valmöjligheter inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård. Det finns även stora möjligheter till professionell utveckling samt att göra karriär som specialist, chef, forskare eller i läkemedelsindustrin.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och beskriva utvecklingsmöjligheter inom läkaryrket publiceras Framtidens Karriär – Läkare två gånger per år, ett nummer på våren och ett på hösten. Tidningen distribueras både som magasin och som webbtidning på www.karriarlakare.se.

Tidningens målgrupp:

Alla legitimerade läkare upp till 65 års ålder

Alla utexaminerade läkare som ännu inte erhållit sin läkarlegitimation

Studenter på läkarprogrammen med mer än 240 högskolepoäng

Svenska läkarstudenter som studerar i andra europeiska länder

Syfte:

Att analysera läkarprofessionens och vårdens framtidsfrågor samt de olika karriär- och utvecklingsmöjligheter som erbjuds läkare inom olika sektorer och läkardiscipliner.

Framtidens Karriär – Läkare postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även via arbetsplatser, läkarkonferenser samt som webbtidning på www.karriarlakare.se, som möter målgruppen genom sociala medier och artikeldelning.