Produktion

NextMedias produktionsenhet erbjuder professionella tjänster inom grafisk design, projektledning och produktion av trycksaker.

Vi levererar allt från enstaka annonser och banners till färdiga trycksaker – idé, text, bild och form.

Dessutom producerar vi regelbundet återkommande kund- och personaltidningar. NextMedia kan även avlasta eller förstärka er inhouseavdelning tillfälligt samt erbjuda kompetensförstärkning på plats hos kunden, till exempel i form av redaktörer och skribenter.

Vi erbjuder annonsmaterial, kataloger, banners, mässmaterial, logotyper, säljmaterial, broschyrer, kund- och specialtidningar samt skribent- och journalisttjänster.