Om tidningen

Det sociala arbetet och socialtjänsterna står inför flera utmaningar under de kommande åren. För att klara dessa utmaningar spelar socionomerna en avgörande roll.

Socionomernas kompetens är starkt efterfrågad av arbetsgivare inom kommun, stat, landsting och privat sektor. Det finns många möjligheter till professionell utveckling och stora satsningar görs på många håll i landet för att höja statusen på yrket och göra arbetsplatserna mer attraktiva för socionomer.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan att nå ut till alla socionomer publicerar NextMedia tidningen Framtidens Karriär – Socionom två gånger årligen, på hösten/våren. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.socionomkarriar.se.

Målgrupp:

  • Socionomer i Sverige upp till 65 års ålder.
  • Sistaårsstudenter på socionomprogrammen på de svenska universiteten och högskolorna.

Tidningens syfte är att belysa och analysera framtidsfrågorna inom det sociala arbetet, socialtjänsten och för socionomerna samt beskriva utvecklingsmöjligheter för socionomer i yrkeslivet.

Framtidens Karriär – Socionom postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras till arbetsplatser samt som webbtidning på www.socionomkarriar.se. Webbtidningen och arbetsgivarnas presentationer sprids även direkt till socionomer via sociala medier.