Project Description

Den svenska hälso- och sjukvården står inför flera viktiga utmaningar under de kommande åren. Sjuksköterskor som är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper har en avgörande roll för att hälso- och sjukvården ska fungera och klara framtidens utmaningar.

Det råder stor efterfrågan på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom landsting, kommun och hos privata aktörer, både kort och lång sikt. Efterfrågan på yrkeserfarna och nyutexaminerade sjuksköterskor är omfattande över hela Sverige.

Det finns stora möjligheter för sjuksköterskor till professionell utveckling samt att göra karriär. Med karriär menas inte bara att avancera på arbetsplatsen utan lika mycket om yrkesmässig och personlig utveckling.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på sjuksköterskor publicerar NextMedia Framtidens Karriär – Sjuksköterska två gånger per år, både vår och höst. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se.

Målgrupp:

  • Legitimerade sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor samt specialistsjuksköterskor i Sverige upp till 58 års ålder.
  • Sistaterminsstudenter på sjuksköterskeutbildningarna.

Tidningens syfte är att beskriva karriär- och utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor samt de viktigaste frågorna för att sjuksköterskor ska stanna, trivas och utvecklas inom hälso- och sjukvården och i sitt yrke.

Framtidens Karriär – Sjuksköterska postas direkt hem till målgruppen. Som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se med distributioner mot sjuksköterskor genom sociala medier och länkdelning.