Om tidningen

Sjuksköterskor är en av Sveriges största och viktigaste yrkesgrupper, som fyller en avgörande funktion i samhället. Det råder en allvarlig brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom landsting, kommun och hos privata aktörer.

Efterfrågan på yrkeserfarna och nyutexaminerade sjuksköterskor är omfattande över hela Sverige. Arbetsgivarna inom landsting, kommun och privata sektorn har ett stort behov av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor på både kort och lång sikt.

Det finns stora möjligheter för sjuksköterskor till professionell utveckling samt att göra karriär. Med karriär menas inte bara att avancera på arbetsplatsen utan lika mycket om yrkesmässig och personlig utveckling.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på sjuksköterskor publicerade NextMedia Framtidens Karriär – Sjuksköterska den 15 mars 2016. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.sjukskoterskekarriar.se.