Om tidningen

Den svenska hälso- och sjukvården står inför flera viktiga utmaningar och framtidsfrågor under de kommande åren. För att klara dessa utmaningar har läkarprofessionen en central roll att fylla.

Till exempel hur framtidens sjukvård ska organiseras, hur patientsäkerheten ska kunna höjas, den fortsatta digitaliseringen, hur det ökade antalet multisjuka patienter ska vårdas samt hur läkarnas kompetens ska kunna användas bättre. Alla frågor är viktiga och påverkar möjligheterna för yrkets framtid.

Bristen på läkare och specialistläkare varierar över landet beroende på specialitet och vårdområde. Två områden där det råder stor brist på läkare i stort sett i hela landet är inom primärvården och psykiatrin. På grund av stora pensionsavgångar de kommande åren är rekryteringsbehovet omfattande inom många fler specialistområden, både i offentlig och privat sektor.

Läkaryrkets bredd och specialistkunnande ger läkare många utvecklingsmöjligheter inom både offentlig och privat hälso- och sjukvård. Det finns även stora möjligheter till professionell utveckling samt att göra karriär som specialist, chef, forskare eller i läkemedelsindustrin.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och beskriva utvecklingsmöjligheter inom läkaryrket publicerade NextMedia Framtidens Karriär – Läkare den 20 april 2016. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.karriarlakare.se.