Om tidningen

Offentliga organisationer upphandlar årligen varor och tjänster till ett värde av 550–600 miljarder kronor uppskattningsvis, pengar som kan investeras bättre – och leda till nya innovativa lösningar – om upphandlande myndigheter och leverantörer kunde komma bort från den beröringsskräck som präglar det offentliga upphandlingsarbetet.

Sammantaget gäller att resurserna i välfärdssektorn måste användas effektivare.

Enligt SKL:s vd Håkan Sörman färgas det offentliga upphandlingsarbetet fortfarande av rädslan för att hamna i ett lager av snedvriden konkurrens.
– Ur ett konkurrensperspektiv är det vällovligt, men om leverantören måste gissa sig till vad upphandlaren efterfrågar, blir det svårt att arbeta fram nya innovativa lösningar, säger han. I tidningen lyfter Håkan Sörman fram ett samarbete med Teknikföretagen för att främja tidiga dialoger i offentlig upphandling.

Ett viktigt utvecklingsområde för det offentliga är digitaliseringen. För att även små kommuner ska kunna utveckla e-tjänster, har SKL länge propagerat för gemensamma upphandlingar på området. På ett övergripande plan ses digitaliseringen som en förutsättning för att kunna hantera välfärden – särskilt i en framtid med åldrande befolkning och större försörjningsbörda.

För att lösa morgondagens utmaningar behövs enligt Jan Sturesson, global chef för offentlig sektor på PwC, ett kraftfullt ledarskap och en ny form av samarbete mellan privat sektor, ideell sektor, enskilda entreprenörer, kommun, region och stat.
– Vi måste gå från samverkan till att verka tillsammans – och från att konkurrera till att vilja varandras framgång, uppmanar Jan Sturesson.

NextMedia publicerade Framtidens Kommuner & Landsting för att belysa och analysera kommunernas, regionernas och landstingens framtidsfrågor och vad som utmärker framgångsrika kommuner, regioner och landsting.