Om tidningen

Sverige har en världsledande position inom Forskning och Utveckling (FoU). Men hur klarar Sverige internationaliseringen och konkurrensen?

Landets stora FoU-företag ökar andelen forskning och utvecklingsjobb i låglöneländer vilket påverkar forskningsklimatet och den industriella utvecklingen i Sverige.

Satsar Sverige tillräckligt för att bygga och utveckla miljöer, där forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet samspelar effektivt? Vad krävs för att befästa positionen som ledande FoU-nation? Hur kan länken mellan akademisk forskning och näringslivets behov av tillämpning styrkas? Vilka forskningssatningar prioriterar forskningsfinansiererna?

NextMedia publicerade Framtidens Forskning för att beskriva FoU-effektivitet och samverkan mellan akademi och näringsliv. Samt belysa forskningsfinansiärers strategiska forskningsområden och aktuella forskningsprojekt inom teknik och naturvetenskap.

Tidningen publiceras i Dagens industri, skickas till forskare på universitet och högskolor, till medlemmar i Teknikföretagen, till nätverken i SSF, Vinnova, IVA, KK-Stiftelsen, VR, KVA Wallenbergstiftelsen, events i Almedalen, till riksdagsledamöter samt som webbtidning på www.framtidensforskning.se