Project Description

Det har gått sex år sedan finanskrisen startade, en kris som ledde till en våg av regelverk. För framtiden hyser Bankföreningens ordförande, Thomas Östros, hopp om att banksektorn inom kort ska kunna lägga regelverksarbetet lite åt sidan för att i stället fokusera på att vara en stödmotor för tillväxt, bostadsbyggande, företagande och nya jobb.
I finanskrisens efterdyningar har försäkringsbolagens roll för att få fart på tillväxten också hamnat i fokus. Under 2012 investerade försäkringsbranschen 8 400 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 60 procent av EU:s totala BNP. Det gör branschen till den i särklass största institutionella investeraren i EU med en allt viktigare roll att spela när det gäller att få fart på tillväxten.
Men för att branschen ska kunna axla ansvaret på bästa sätt, krävs goda förutsättningar när det gäller regelverk, penning- och finanspolitik. En mycket viktig fråga idag är därför hur de många nya regelverken för banker och försäkringsbolag påverkar investeringsviljan genom nya krav på försäkringsbolagen, framhåller Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring.

Vid sidan av regelverksarbetet arbetar bank och finanssektorn intensivt med att utveckla sitt kunderbjudande. Målet är den enkla affären och användarvänlighet. I detta arbete har går utvecklingen mot att allt fler banker och försäkringsbolag väljer att fokusera sitt IT-arbete på det som ger mervärde för bolagets kunder. Stödsystem, drift och utveckling får externa parter ta hand om.
Ett intressant exempel är hur en av Finlands storbanker, OP-Pohjola-gruppen, infört en helt ny sourcing-strategi för att själva kunna fokusera på affären, kundnyttan och framtida erbjudanden. För det är bara en tidsfråga innan skräddarsydda kunderbjudanden som grundar sig på Big Data är mer regel än undantag, även i bankvärlden.

NextMedia producerade Framtidens Bank & Försäkring för att belysa utvecklingen, möjligheterna och hoten inom bank-, finans- och försäkringssektorn med utgivning mars 2014.