Ingenjör

Framtidens Karriär – Ingenjör 2015

, , ,

Det moderna Sveriges välstånd har till stor del byggts av innovativa och framtidsinriktade ingenjörer, som skapat högteknologiska produkter och företag som under årtionden varit en motor i svensk ekonomi och föredömen internationellt. Idag är ingenjörer en av de mest eftertraktade yrkesgrupperna med karriärmöjligheter som spänner över ett oerhört brett spektrum.
En av de branscher som ligger vid den absoluta fronten för FoU och högteknologi är försvarsindustrin. Här kan man vara med och bygga svensk försvarsförmåga och innovationskraft, berättar Håkan Buske, vd och koncernchef på Saab.
– Vi har ett stort ingenjörsbehov. Saabs teknologihöjd förutsätter ledande teknisk kompetens och det ställer både höga och specifika krav på de talanger vi rekryterar.
Även andra industriföretag utvecklar lösningar i framkant. Idag genomgår bas- och tillverkningsindustrin en snabb förändring i takt med att produktionen effektiviseras och digitaliseras. Att producera mjukvara har blivit ett allt viktigare område för ingenjörer.
– Våra produkter är idag så komplexa att det krävs ett brett spektrum av olika typer av ingenjörskompetens, säger exempelvis Ulf Bengtzelius, FoU-chef på Atlas Copco.
Samhällsbyggnadssektorn är ytterligare ett område där man som ingenjör i högsta grad är med och utformar framtiden. Fastigheter och infrastruktur ska hålla i generationer och branschen präglas av ett fokus på både helhet och hållbarhet, berättar bland andra Bent Johannesson, vd för Ramböll Sverige.
Förutom våra spännande intervjuer med ledande branschföreträdare och potentiella arbetsgivare kan du läsa våra olika undersökningar om hur ingenjörerna själva ser på företagen, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och för att lyfta fram de enorma karriärmöjligheter som finns för ingenjörer producerar NextMedia Framtidens Karriär – Ingenjör, både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Framtidens Karriär – Ingenjör 2014

, , ,

Jämfört med andra yrkesgrupper har arbetsmarknaden för personer med ingenjörsutbildning varit god de senaste åren. Framför allt är erfarna ingenjörer inom flera utbildningsinriktningar starkt efterfrågade. Och för att ta sig framåt i karriären finns några goda råd: välj inriktning utifrån intresse, skaffa dig en bra chef och öva dig i förmågan att kunna tillämpa dina teknikkunskaper rätt, beroende på målgrupp och tillfälle – med kunden i fokus.

En av förespråkarna för kund- och samhällsperspektivet som en lots för karriärutvecklingen, är Magnus Meyer, vd för teknikkonsultbolaget WSP i Sverige.
–Den avgörande framgångsfaktorn är engagemang. För ska Sverige hålla sin position som ledande ingenjörsnation med tongivande företag, måste alla vara beredda att utmana sig själv och jobba många timmar, och det blir mycket lättare om inspirationen och engagemanget finns. Följ ditt hjärta, då kommer du per automatik att arbeta hårt och få framgång, råder Meyer.

Ett lysande exempel på vad en civilingenjör med affärssinne och entreprenörsanda kan åstadkomma, är Spotifygrundaren Martin Lorentzon.
–Man måste inte vara född med en speciell affärsbegåvning eller extraordinär drivkraft. Det är egenskaper som man kan förvärva under resans gång, säger Lorentzon.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och för att lyfta fram de enorma karriärmöjligheter som finns för ingenjörer producerar NextMedia Framtidens Karriär – Ingenjör, både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Framtidens Karriär – Ingenjör 2011

, , ,

De flesta av våra stora teknik- och exportföretag har grundats eller utvecklats av ingenjörer. Det går inte att överskatta ingenjörers betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Det blev extra påtagligt ingenjörens år 2011, då Sveriges Ingenjörer fyllde 150 år och Christopher Polhem fyllde 350 år!

Välutbildade och kvalificerade ingenjörer är dessutom avgörande för Sveriges fortsatta utveckling och välfärd, det anser Leif Johansson, själv civilingenjör, koncernchef i Volvo och nybliven ordförande i Ericsson. För att Sverige ska kunna behålla och stärka sin ekonomiska ställning krävs även kraftiga satsningar på utbildning, forskning och utveckling.

Nyckelgruppen för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft är välutbildade och internationellt konkurrenskraftiga civilingenjörer. Att en civilingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning visar Christer Fuglesang, som 2006 blev Sveriges första astronaut i rymden!

Karriärmöjligheterna för en ingenjör är med andra ord i det närmaste oändliga. I näringslivet finns det i stora drag två karriärvägar att gå, expertkarriären eller managementkarriären. För att nå dit man vill är det en fördel att sätta upp mål eller i alla fall ha en bild av var man vill befinna sig om fem år.

NextMedia publicerade, april 2011, i samarbete med Sveriges Ingenjörer tidningen Framtidens Karriär – Ingenjör om ingenjörers betydelse för Sveriges framtid och karriärmöjligheter för ingenjörer!