Om tidningen

Det moderna Sveriges välstånd har till stor del byggts av innovativa och framtidsinriktade ingenjörer, som skapat högteknologiska produkter och företag som under årtionden varit en motor i svensk ekonomi och föredömen internationellt. Idag är ingenjörer en av de mest eftertraktade yrkesgrupperna med karriärmöjligheter som spänner över ett oerhört brett spektrum.
En av de branscher som ligger vid den absoluta fronten för FoU och högteknologi är försvarsindustrin. Här kan man vara med och bygga svensk försvarsförmåga och innovationskraft, berättar Håkan Buske, vd och koncernchef på Saab.
– Vi har ett stort ingenjörsbehov. Saabs teknologihöjd förutsätter ledande teknisk kompetens och det ställer både höga och specifika krav på de talanger vi rekryterar.
Även andra industriföretag utvecklar lösningar i framkant. Idag genomgår bas- och tillverkningsindustrin en snabb förändring i takt med att produktionen effektiviseras och digitaliseras. Att producera mjukvara har blivit ett allt viktigare område för ingenjörer.
– Våra produkter är idag så komplexa att det krävs ett brett spektrum av olika typer av ingenjörskompetens, säger exempelvis Ulf Bengtzelius, FoU-chef på Atlas Copco.
Samhällsbyggnadssektorn är ytterligare ett område där man som ingenjör i högsta grad är med och utformar framtiden. Fastigheter och infrastruktur ska hålla i generationer och branschen präglas av ett fokus på både helhet och hållbarhet, berättar bland andra Bent Johannesson, vd för Ramböll Sverige.
Förutom våra spännande intervjuer med ledande branschföreträdare och potentiella arbetsgivare kan du läsa våra olika undersökningar om hur ingenjörerna själva ser på företagen, kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och för att lyfta fram de enorma karriärmöjligheter som finns för ingenjörer producerar NextMedia Framtidens Karriär – Ingenjör, både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.