Om tidningen

De flesta av våra stora teknik- och exportföretag har grundats eller utvecklats av ingenjörer. Det går inte att överskatta ingenjörers betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Det blev extra påtagligt ingenjörens år 2011, då Sveriges Ingenjörer fyllde 150 år och Christopher Polhem fyllde 350 år!

Välutbildade och kvalificerade ingenjörer är dessutom avgörande för Sveriges fortsatta utveckling och välfärd, det anser Leif Johansson, själv civilingenjör, koncernchef i Volvo och nybliven ordförande i Ericsson. För att Sverige ska kunna behålla och stärka sin ekonomiska ställning krävs även kraftiga satsningar på utbildning, forskning och utveckling.

Nyckelgruppen för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft är välutbildade och internationellt konkurrenskraftiga civilingenjörer. Att en civilingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning visar Christer Fuglesang, som 2006 blev Sveriges första astronaut i rymden!

Karriärmöjligheterna för en ingenjör är med andra ord i det närmaste oändliga. I näringslivet finns det i stora drag två karriärvägar att gå, expertkarriären eller managementkarriären. För att nå dit man vill är det en fördel att sätta upp mål eller i alla fall ha en bild av var man vill befinna sig om fem år.

NextMedia publicerade, april 2011, i samarbete med Sveriges Ingenjörer tidningen Framtidens Karriär – Ingenjör om ingenjörers betydelse för Sveriges framtid och karriärmöjligheter för ingenjörer!