Project Description

Vi skal blive meget mere mobile. Politikerne ønsker bedre kollektiv trafik og samtidig mindre trængsel på vejene. Blandt andet derfor bruger Danmark i øjeblikket historisk mange penge på at udvikle sin infrastruktur.
Men pengene skal også gerne skabe økonomisk vækst, nye arbejdspladser og bedre konkurrenceevne.
Her kan vi bruge udvikling af infrastrukturen som løftestang. Det siger både transportministeren, Dansk Industri og Dansk Byggeri i dette nummer af Fremtidens Infrastruktur.
At de har mere ret, end de måske selv tror, belyses i en artikel om økonomiske beregningsmodeller. Noget tyder på, at danske modeller undervurderer det samfundsøkonomiske afkast af investeringer i ny infrastruktur, og det kan give rum for endnu mere optimisme, når vi skal høste frugterne af de mange projekter.

Vi belyser en del af disse projekter i denne avis. Du kan læse om verdens længste sænketunnel og om arbejdet med at bygge og projektere det, som skal blive til en af Europas bedste jernbaner.
Og snart får vi skinner, der snor sig helt ind i bymidterne. De robuste letbaner ventes at få stor betydning for byernes udvikling og grønne profil.

Men transportsektoren er som bekendt et komplekst område, hvor der er mange økonomiske interesser på spil. Vi beretter om Danske Havne, der kan komme i søgang på grund af svovldirektivet og om transportkøbere, der kan presse mindre leverandører med ønsker om grønnere – og dermed mere omkostningskrævende – leverancer.
Fra såvel banebranchen som byggebranchen lyder der ønsker om, at man fra politisk hold sikrer et mere fast aktivitetsniveau, således at udviklingen af infrastrukturen ikke i samme grad kommer til at afhænge af regeringens farve, skiftende konjunkturer og svingende oliepriser.

Fremtidens Infrastruktur publiceres af NextMedia i samarbejde med DI Transport for at belyse udviklingen i aktuelle og fremtidige satsninger på transportinfrastruktur. Målet er at analysere sammenhængen mellem infrastrukturinvesteringer og landets langsigtede vækst samt at medvirke til øget indsigt og viden hos beslutningstagerne.

Avisen publiceres i Børsen den 14. januar 2015 og sendes per post til medlemmer i brancheorganisationerne DI Transport og Transportøkonomisk Forening, til beslutningstagare for transport og infrastruktur i stat, kommuner, regioner, samt politikere. Desuden distribueres avisen ved branchemøder og som webavis genem sociale medier på www.fremtidensinfrastruktur.dk.