Project Description

It-infrastrukturen og den teknologiske udvikling er helt centrale konkurrenceparametre for finansielle virksomheder bl.a. i forhold til systemeffektivisering og implementering af nye reguleringer, men også i forhold til udvikling af produkter og ydelsers nytte for kunden.

I Danmark er banker og forsikringsinstitutter hurtige til at udvikle og implementere ny teknologi. Nye tjenester og løsninger udvikles kontinuerligt, sikkerheden må hele tiden efterses og forbedres samtidig med at nye standarder og direktiver driver udviklingen fremad. 

Mange spørgsmål opstår i takt med, at ny teknik bliver tilgængelig. Hvordan påvirker nye reguleringer af finanssektoren it-satsninger? Hvordan bygger og organiserer banker og forsikkringsvirksomheder en modern risikostyrning. Hvilke konsulent- og kompetencebehov har bank- og forsikringsvirksomheder? Hvilke forventninger er der til leverandører som strategiske partnere? Hvordan mødes kunden med nye kommunikationsløsninger? Business Intelligence. Muligheder og sikkerhedstrusler med mobile betalingsmidler.

Fremtidens Bank & Forsikring er en temaavis fra NextMedia i samarbejde med CFIR for at belyse udviklingen, mulighederne og trusler inden for bank- og forsikringssektoren.

Avisen publiceres i Børsen den 5. marts 2014 i samarbejde med CFIR og sendes per post til medlemmer i Finansrådet og Forsikring & Pension, bl.a. direktionen, forretningschefer, it-chefer og sikkerhedchefer. Desuden distribueres avisen ved relevante branchemøder i løbet af 2014 og som webavis på www.fremtidensbank.dk.