Socionom

Framtidens Karriär – Socionom vt 2016

, , , ,

Socionomer är en av de viktigaste yrkesgrupperna inom välfärden och fyller en avgörande funktion i det svenska samhället. Det råder idag en stor efterfrågan på socionomer, både inom offentlig och privat sektor.

Efterfrågan på yrkeserfarna och nyutexaminerade socionomer är omfattande i hela Sverige. Arbetsgivarna inom kommun, stat, landsting och privata sektorn ser ett stort behov av socionomer inom många olika yrkesroller, både på kort och lång sikt.

Det finns många möjligheter för socionomer till professionell utveckling samt att göra karriär. Med karriär menas inte bara att avancera på arbetsplatsen utan lika mycket om en möjlighet till yrkesmässig och personlig utveckling.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på socionomer publicerade NextMedia andra utgåvan av Framtidens Karriär – Socionom den 19 januari 2016. Tidningen publicerades både som magasin och som webbtidning på www.socionomkarriar.se.

Framtidens Karriär – Socionom 2015

, , , , ,

Som socionom finns en uppsjö av utvecklingsmöjligheter inom olika yrken och sektorer. De flesta socionomer arbetar idag inom socialtjänsterna runt om i landet, men många socionomer arbetar även statligt, inom hälso- och sjukvården eller i privat verksamhet. Och fler börjar även få upp ögonen för att arbeta som konsult i ett bemanningsföretag.

Möjligheterna har ökat, men det finns mycket kvar att göra. En fråga som engagerar socionomer, arbetsgivare och fackföreningar är hur arbetet och utvecklingsmöjligheterna inom socialtjänsterna ska bli mer attraktiva genom fler karriärvägar och specialisttjänster.

Vi har genomfört undersökningar om socionomers karriärsituation och hur arbetet som socionom kan bli mer attraktivt och tackar för många intressanta svar. Mycket glädjande är att hela 95% av socionomerna trivs helt eller delvis med sitt arbete som socionom. Undersökningen hoppas vi ska vara ett bra underlag för att föra diskussionen framåt om hur det viktiga arbetet som socionom kan stärkas.

Med Framtidens Karriär – Socionom vill vi visa på socionomens många yrkes- och utvecklingsmöjligheter.