Om tidningen

För att skapa en välmående kommun och region med en hög servicenivå och tillväxt krävs att man bedriver en verksamhet med hög kvalitet och samarbetar med rätt leverantörer.

NextMedia publicerar årligen tematidningen Framtidens Kommuner & Regioner.

I tidningen belyser vi bland annat vilka som är kommunernas och regionernas största utmaningar? Hur säkrar vi kvaliteten i framtidens vård och skola? Kommunernas digitaliseringsomställning. Hur ser trenderna ut inom offentlig outsourcing? Smartare välfärd med digitala välfärdstjänster, e-hälsa, tillgänglighet och informationssäkerhet? Hur ser trenderna ut inom mobilitet? Hur jobbar kommunerna/regionerna med implementering av nya direktiv som GDPR? Verksamhetseffektivisering genom affärs- och ekonomiska styrsystem samt telekom-, fiber- och telefonilösningar? Vilka finansiella tjänster, placeringar och pensionsförvaltning har kommuner, landsting och regioner behov av?

Tidningens målgrupp är de ledande beslutsfattarna i kommun, region, landsting och offentlig sektor samt beslutsfattare i näringslivet.

Syftet med Framtidens Kommuner & Regioner är att belysa och analysera kommunernas, regionernas och landstingens framtidsfrågor och behov av tjänster och system för att kunna leverera service till invånarna.

Framtidens Kommuner & Regioner distribueras direkt per post till de ledande beslutsfattarna i kommun, region, landsting, statliga myndigheter och riksdagsledamöter, genom Dagens industri till näringslivet samt som webbtidning på www.framtidenskommuner.se

Webbtidningen möter målgruppen genom sociala medier. Tidningen distribueras även på Kvalitetsmässan, MVTe och Kommits mässa.