Project Description

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan att nå ut till alla psykologer publicerar NextMedia tidningen Framtidens Karriär – Psykolog. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.karriarpsykolog.se.

Målgrupp:

  • Psykologer i Sverige upp till 65 års ålder.
  • Sistaårsstudenter på psykologprogrammen på de svenska universiteten och högskolorna.

Tidningens syfte är att belysa och analysera framtidsfrågorna i arbetet som psykolog, inom vården, den privata sektorn samt beskriva utvecklingsmöjligheter för psykologer i yrkeslivet.

Framtidens Karriär – Psykolog postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras till arbetsplatser samt som webbtidning på www.karriarpsykolog.se. Webbtidningen och arbetsgivarnas presentationer sprids även direkt till socionomer via sociala medier.