Project Description

It:s betydelse i samhället växer och har idag en central och drivande roll för effektiviseringen inom många sektorer. För att klara digitaliseringens utmaningar spelar it-yrkesgruppen en viktig roll.

Kommuner och landsting satsar på e-tjänster och e-hälsa. Statliga arbetsgivare omvandlas till e-myndigheter med många digitala satsningar. Inom industrin sker utvecklingen numera framförallt inom mjukvaran som gör produkterna smartare. Inom tjänstesektorn och i synnerhet finanssektorn drivs it-utvecklingen i en rasande fart mot ökad kundvänlighet. Utvecklingen styrs även av användare som ständigt är uppkopplade och efterfrågar tjänster och produkter som integreras med mobila enheter. Samtidigt blir det digitala samhället mer sårbart, vilket driver behovet av informationssäkerhet inom både den privata och offentliga sektorn.

För att möta efterfrågan av experter inom it, data och systemvetenskap publiceras Framtidens Karriär – It & Data årligen. Framtidens Karriär – It & Data distribueras både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Målgrupp:

  • Civil- och högskoleingenjörer med examen inom it, datateknik eller teknisk fysik med 0-20 års arbetslivserfarenhet.
  • Personer med en examen inom it, data- eller systemvetenskap med 0-20 års arbetslivserfarenhet.
  • It-befattningshavare i både offentlig sektor och i näringslivet.
  • Sistaårsstudenter på de tekniska högskolorna och universiteten.

Tidningens syfte är att analysera digitaliseringen och it-utvecklingen i samhällets olika sektorer, samt att beskriva de olika karriär- och utvecklingsmöjligheter som erbjuds it-yrkesgruppen inom olika sektorer.

Framtidens Karriär – It & Data postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även till arbets- och utbildningsplatser, på branschmässor där it-befattningshavare deltar, samt som webbtidning på www.framtidenskarriar.se som möter målgruppen genom sociala medier och artikeldelning.