Project Description

Ingenjörer driver svensk innovation och konkurrens-kraft framåt och yrket erbjuder många möjligheter inom både näringslivet och offentlig sektor.

Samhällsbyggnad med omfattande infrastruktursatsningar skapar karriärmöjligheter i kommuner och landsting, och en stark efterfrågan på teknikkonsulter.

Ingenjörer formar framtidens fastighetsbransch med ökad digitalisering, industrialisering och skärpta miljökrav. Industrins tidigare mekaniska produkter blir högteknologiska, en förändring som medför spännande tjänster inom bland annat mjukvaru-utveckling.

Statliga verk och myndigheter erbjuder anställningar inom spetsteknik i olika områden, kombinerat med möjligheter till personlig utveckling.

Arbetsgivarnas efterfrågan är således omfattande inom industri, staten, infrastruktur- och fastighetsbranschen, säkerhets- och försvarsindustrin, samt i  kommuner och landsting. Behoven är stora av både erfarna och nyexaminerade civil- och högskoleingenjörer.

För att möta efterfrågan på ingenjörer publiceras Framtidens Karriär – Ingenjör årligen. Framtidens Karriär – Ingenjör distribueras både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Tidningens målgrupp är yrkesverksamma civil- och högskoleingenjörer med 0-20 års arbetslivserfarenhet, men även sistaårsstudenter på de tekniska högskolorna, samt personer med licentiat- eller doktorsexamen i naturvetenskap.

Syftet med Framtidens Karriär – Ingenjör är att analysera teknikutvecklingen i samhällets olika sektorer, samt att beskriva de olika karriär- och utvecklingsmöjligheter som erbjuds civilingenjörer och högskoleingenjörer inom näringsliv och offentlig sektor.

Framtidens Karriär – Ingenjör postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även till arbets- och utbildningsplatser, samt som webbtidning på www.framtidenskarriar.se, som möter målgruppen genom sociala medier och artikeldelning.