Om tidningen

Den svenska gymnasieskolan står inför flera viktiga utmaningar och framtidsfrågor under de kommande åren. För att klara dessa spelar gymnasielärare en avgörande roll.

Gymnasielärares kompetens är starkt efterfrågad både hos kommuner och privata gymnasieskolor. Det finns många möjligheter till professionell utveckling och stora satsningar görs på flera håll i landet för att höja statusen på yrket och göra arbetsplatserna mer attraktiva.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på gymnasielärare publicerar NextMedia årligen Framtidens karriär – Gymnasielärare. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.lararkarriar.se.

Målgrupp:

  • Legitimerade lärare med behörighet till gymnasieskolan
  • Sistaårsstudenter på lärarutbildningen för gymnasieskolan

Tidningens syfte är att belysa och analysera framtidsfrågorna inom gymnasieskolan, samt att beskriva vad som får gymnasielärare att stanna, trivas och utvecklas i sitt yrke.

Framtidens Karriär – Gymnasielärare postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även som webbtidning på www.lararkarriar.se samt genom sociala medier som Facebook och LinkedIn. Vidare distribueras tidningen till arbetsplatser och på relevanta mässor.