Om tidningen

Den svenska grundskolan står inför flera viktiga utmaningar och framtidsfrågor under de kommande åren. För att klara dessa utmaningar spelar grundskollärare en avgörande roll.

Grundskollärares kompetens är starkt efterfrågad både hos kommunala och privata grundskolor. Det finns många möjligheter till professionell utveckling och stora satsningar görs på många håll i landet för att höja statusen på yrket och göra arbetsplatserna mera attraktiva.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan på grundskollärare publicerar NextMedia Framtidens Karriär – Grundskollärare årligen. Tidningen publiceras både som magasin och som webbtidning på www.lararkarriar.se.

Målgrupp:

  • Legitimerade lärare med behörighet till grundskola
  • Sistaårsstudenter på lärarutbildningen för grundskola

Tidningens syfte är att belysa och analysera framtidsfrågorna inom grundskolan, samt att beskriva vad som får grundskollärare att stanna, trivas och utvecklas i sitt yrke.

Framtidens Karriär – Grundskollärare postas direkt hem till målgruppen. Tidningen distribueras även till arbetsplatser, vid mässor där lärare deltar, samt som webbtidning på www.lararkarriar.se som når lärare genom sociala medier och artikeldelning.