Om tidningen

Civilekonomer är en stor grupp på arbetsmarknaden och deras tjänster efterfrågas inom alla branscher. I den här tidningen kan du läsa många intressanta artiklar om olika civilekonomers karriärvägar. Du får också en bild av alla karriärtjänster som medlemmar i Civilekonomerna får.

Civilekonomernas vision är att varje individ har goda förutsättningar för ett rikt arbetsliv. För oss innebär det att individen känner engagemang, stimulans, stolthet och tillfredsställelse med sitt arbete. Arbetslivet möjliggör då utveckling och karriär med bibehållen balans i livet, goda anställningsförhållanden och bra ekonomisk ersättning.

En av de viktigaste förutsättningarna för att få ett bra arbetsliv är den grund man får i sin utbildning.  Vi vill att ekonomutbildningen ska ha en tydlig internationell inriktning och en koppling till arbetslivet genom samverkan mellan akademi och samhälle.

Många civilekonomer får chefspositioner. Vi kan se i våra årliga mätningar att redan tre år efter examen är c:a 20 procent chefer. Detta ställer stora krav både på utbildningen men också på individen. Det är cheferna som påverkar företagens eller organisationernas utveckling men det är också cheferna som har ansvar för att de anställda får bra villkor och utvecklingsmöjligheter.

Civilekonomernas vision bygger på tilltro till individen, men också på att individer behöver varandra för att de själva och deras uppdragsgivare ska utvecklas.