Om tidningen

Landets stora FoU-företag ökar andelen forskning och utvecklingsjobb i låglöneländer vilket påverkar forskningsklimatet och den industriella utvecklingen i Sverige.

I Framtidens Forskning tar vi upp frågeställningar så som: Satsar Sverige tillräckligt för att bygga och utveckla miljöer, där forskning, utvecklings- och innovationsverksamhet samspelar effektivt? Vad krävs för att befästa positionen som ledande FoU-nation? Hur kan länken mellan akademisk forskning och näringslivets behov av tillämpning styrkas? Vilka forskningssatsningar prioriterar forskningsfinansiärerna?

Tidningens målgrupp är beslutsfattare i Forskningssverige inom näringslivet, akademin, forskningsfinansiärer, institut och politiker.

Syftet med Framtidens Forskning är att beskriva FoU-effektivitet och samverkan mellan akademi och näringsliv. Samt belysa forskningsfinansiärers strategiska forskningsområden och aktuella forskningsprojekt inom teknik och naturvetenskap. Skapa produkter och entreprenörskap av forskningsresultat.

Framtidens Forskning publiceras årligen i Dagens industri och skickas även direkt till doktorer, doktorander, licentiater och forskare på universitet och högskolor, till forskningschefer i näringslivet, till medlemmar i Teknikföretagen och LIF, till nätverken i SSF, VINNOVA, IVA, KK-stiftelsen, VR och KVA, events i Almedalen, till riksdagsledamöter samt som webbtidning på www.framtidensforskning.se.