Karriär

Framtidens Karriär – Ingenjör 2014

, , ,

Jämfört med andra yrkesgrupper har arbetsmarknaden för personer med ingenjörsutbildning varit god de senaste åren. Framför allt är erfarna ingenjörer inom flera utbildningsinriktningar starkt efterfrågade. Och för att ta sig framåt i karriären finns några goda råd: välj inriktning utifrån intresse, skaffa dig en bra chef och öva dig i förmågan att kunna tillämpa dina teknikkunskaper rätt, beroende på målgrupp och tillfälle – med kunden i fokus.

En av förespråkarna för kund- och samhällsperspektivet som en lots för karriärutvecklingen, är Magnus Meyer, vd för teknikkonsultbolaget WSP i Sverige.
–Den avgörande framgångsfaktorn är engagemang. För ska Sverige hålla sin position som ledande ingenjörsnation med tongivande företag, måste alla vara beredda att utmana sig själv och jobba många timmar, och det blir mycket lättare om inspirationen och engagemanget finns. Följ ditt hjärta, då kommer du per automatik att arbeta hårt och få framgång, råder Meyer.

Ett lysande exempel på vad en civilingenjör med affärssinne och entreprenörsanda kan åstadkomma, är Spotifygrundaren Martin Lorentzon.
–Man måste inte vara född med en speciell affärsbegåvning eller extraordinär drivkraft. Det är egenskaper som man kan förvärva under resans gång, säger Lorentzon.

För att möta arbetsgivarnas efterfrågan och för att lyfta fram de enorma karriärmöjligheter som finns för ingenjörer producerar NextMedia Framtidens Karriär – Ingenjör, både som magasin och som webbtidning på www.framtidenskarriar.se.

Framtidens Karriär – Civilekonom

, , ,

Civilekonomer är en stor grupp på arbetsmarknaden och deras tjänster efterfrågas inom alla branscher. I den här tidningen kan du läsa många intressanta artiklar om olika civilekonomers karriärvägar. Du får också en bild av alla karriärtjänster som medlemmar i Civilekonomerna får.

Civilekonomernas vision är att varje individ har goda förutsättningar för ett rikt arbetsliv. För oss innebär det att individen känner engagemang, stimulans, stolthet och tillfredsställelse med sitt arbete. Arbetslivet möjliggör då utveckling och karriär med bibehållen balans i livet, goda anställningsförhållanden och bra ekonomisk ersättning.

En av de viktigaste förutsättningarna för att få ett bra arbetsliv är den grund man får i sin utbildning.  Vi vill att ekonomutbildningen ska ha en tydlig internationell inriktning och en koppling till arbetslivet genom samverkan mellan akademi och samhälle.

Många civilekonomer får chefspositioner. Vi kan se i våra årliga mätningar att redan tre år efter examen är c:a 20 procent chefer. Detta ställer stora krav både på utbildningen men också på individen. Det är cheferna som påverkar företagens eller organisationernas utveckling men det är också cheferna som har ansvar för att de anställda får bra villkor och utvecklingsmöjligheter.

Civilekonomernas vision bygger på tilltro till individen, men också på att individer behöver varandra för att de själva och deras uppdragsgivare ska utvecklas.

Framtidens Karriär – Ingenjör 2011

, , ,

De flesta av våra stora teknik- och exportföretag har grundats eller utvecklats av ingenjörer. Det går inte att överskatta ingenjörers betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Det blev extra påtagligt ingenjörens år 2011, då Sveriges Ingenjörer fyllde 150 år och Christopher Polhem fyllde 350 år!

Välutbildade och kvalificerade ingenjörer är dessutom avgörande för Sveriges fortsatta utveckling och välfärd, det anser Leif Johansson, själv civilingenjör, koncernchef i Volvo och nybliven ordförande i Ericsson. För att Sverige ska kunna behålla och stärka sin ekonomiska ställning krävs även kraftiga satsningar på utbildning, forskning och utveckling.

Nyckelgruppen för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft är välutbildade och internationellt konkurrenskraftiga civilingenjörer. Att en civilingenjörsutbildning är möjligheternas utbildning visar Christer Fuglesang, som 2006 blev Sveriges första astronaut i rymden!

Karriärmöjligheterna för en ingenjör är med andra ord i det närmaste oändliga. I näringslivet finns det i stora drag två karriärvägar att gå, expertkarriären eller managementkarriären. För att nå dit man vill är det en fördel att sätta upp mål eller i alla fall ha en bild av var man vill befinna sig om fem år.

NextMedia publicerade, april 2011, i samarbete med Sveriges Ingenjörer tidningen Framtidens Karriär – Ingenjör om ingenjörers betydelse för Sveriges framtid och karriärmöjligheter för ingenjörer!