Kundeavis

Fremtidens Infrastruktur

, ,

Vi skal blive meget mere mobile. Politikerne ønsker bedre kollektiv trafik og samtidig mindre trængsel på vejene. Blandt andet derfor bruger Danmark i øjeblikket historisk mange penge på at udvikle sin infrastruktur.
Men pengene skal også gerne skabe økonomisk vækst, nye arbejdspladser og bedre konkurrenceevne.
Her kan vi bruge udvikling af infrastrukturen som løftestang. Det siger både transportministeren, Dansk Industri og Dansk Byggeri i dette nummer af Fremtidens Infrastruktur.
At de har mere ret, end de måske selv tror, belyses i en artikel om økonomiske beregningsmodeller. Noget tyder på, at danske modeller undervurderer det samfundsøkonomiske afkast af investeringer i ny infrastruktur, og det kan give rum for endnu mere optimisme, når vi skal høste frugterne af de mange projekter.

Vi belyser en del af disse projekter i denne avis. Du kan læse om verdens længste sænketunnel og om arbejdet med at bygge og projektere det, som skal blive til en af Europas bedste jernbaner.
Og snart får vi skinner, der snor sig helt ind i bymidterne. De robuste letbaner ventes at få stor betydning for byernes udvikling og grønne profil.

Men transportsektoren er som bekendt et komplekst område, hvor der er mange økonomiske interesser på spil. Vi beretter om Danske Havne, der kan komme i søgang på grund af svovldirektivet og om transportkøbere, der kan presse mindre leverandører med ønsker om grønnere – og dermed mere omkostningskrævende – leverancer.
Fra såvel banebranchen som byggebranchen lyder der ønsker om, at man fra politisk hold sikrer et mere fast aktivitetsniveau, således at udviklingen af infrastrukturen ikke i samme grad kommer til at afhænge af regeringens farve, skiftende konjunkturer og svingende oliepriser.

Fremtidens Infrastruktur publiceres af NextMedia i samarbejde med DI Transport for at belyse udviklingen i aktuelle og fremtidige satsninger på transportinfrastruktur. Målet er […]

Fremtidens Bank & Forsikring

, , ,

It-infrastrukturen og den teknologiske udvikling er helt centrale konkurrenceparametre for finansielle virksomheder bl.a. i forhold til systemeffektivisering og implementering af nye reguleringer, men også i forhold til udvikling af produkter og ydelsers nytte for kunden.

I Danmark er banker og forsikringsinstitutter hurtige til at udvikle og implementere ny teknologi. Nye tjenester og løsninger udvikles kontinuerligt, sikkerheden må hele tiden efterses og forbedres samtidig med at nye standarder og direktiver driver udviklingen fremad. 

Mange spørgsmål opstår i takt med, at ny teknik bliver tilgængelig. Hvordan påvirker nye reguleringer af finanssektoren it-satsninger? Hvordan bygger og organiserer banker og forsikkringsvirksomheder en modern risikostyrning. Hvilke konsulent- og kompetencebehov har bank- og forsikringsvirksomheder? Hvilke forventninger er der til leverandører som strategiske partnere? Hvordan mødes kunden med nye kommunikationsløsninger? Business Intelligence. Muligheder og sikkerhedstrusler med mobile betalingsmidler.

Fremtidens Bank & Forsikring er en temaavis fra NextMedia i samarbejde med CFIR for at belyse udviklingen, mulighederne og trusler inden for bank- og forsikringssektoren.

Avisen publiceres i Børsen den 5. marts 2014 i samarbejde med CFIR og sendes per post til medlemmer i Finansrådet og Forsikring & Pension, bl.a. direktionen, forretningschefer, it-chefer og sikkerhedchefer. Desuden distribueres avisen ved relevante branchemøder i løbet af 2014 og som webavis på www.fremtidensbank.dk.