Välkommen till NextMedia!

NextMedia är ett förlag med hög kompetens och mångårig erfarenhet inom facktidningar. Produktion av kund- och specialtidningar sker på uppdrag av myndigheter, organisationer och företag. NextMedia publicerar även ett flertal egna titlar.

Inom företaget finns en produktionsenhet för layout och grafisk design. Som redaktörer och skribenter anlitas journalister med erfarenheter från olika specialområden.